Εγγραφές ομιλητών έως 20 Οκτωβρίου 2021

Όροι συμμετοχής

Τις εργασίες του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται, είτε με εργασία (προφορική ανακοίνωση, συμπόσιο, αφίσα, εργαστήριο, συνεδρία στρογγυλής τραπέζης, εργασία εφαρμογών) είτε με απλή συμμετοχή (χωρίς εργασία). Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή στο Συνέδριο επιβαρύνεται με έξοδα εγγραφής.

Το κόστος εγγραφής δεν διαφοροποιείται στο δια ζώσης ή εξ αποστάσεως σκέλος.

Το κόστος εγγραφής διαφοροποιείται ανάλογα με την ιδιότητα του συμμετέχοντος ως εξής:

Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, Μεταδιδάκτορες, Εκπαιδευτικοί: 40 ευρώ

Φοιτητές, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Υποψήφιοι Διδάκτορες: 20 ευρώ 

Το ποσό της εγγραφής καλύπτει:

  • Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου (δια ζώσης και παροχή συνδέσμων (links) για τις εξ αποστάσεως συνεδρίες)
  • Υλικό του Συνεδρίου για όσους παρακολουθούν δια ζώσης (πρόγραμμα, βιβλίο περιλήψεων)
  • Βεβαίωση παρακολούθησης σε ψηφιακή μορφή
  • Καφέ και εδέσματα, μεσημεριανά σνάκ, και βραδινό catering
  • Πρακτικά συνεδρίου σε ψηφιακή μορφή

Διαδικασία Εγγραφής

Η εγγραφή στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση θα γίνει με την παρακάτω διαδικασία:

  1. Καταθέτετε το ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιότητά σας στον τραπεζικό λογαριασμό με τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα δικαιούχου: Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Tράπεζα:  ALPHA BANK A.E.

Yποκατάστημα:  101

Διεύθυνση:  Σταδίου 40, 102 52, Αθήνα

Aριθμός Λογ/σμού: 802002001000227

ΙΒΑΝ: GR0301408020802002001000227

Swift/BIC: CRBAGRAA

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις παρατηρήσεις της κατάθεσης να σημειώσετε το χαρακτηριστικό «18115» και το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα στο Συνέδριο. Για παράδειγμα, «18115 – ΜΑΡΙΑ ΖΗΤΟΥ».

  1. Μετά την κατάθεση, θα πρέπει να:

Α. Στείλετε ένα email στο synedrio2021enephet@gmail.com, στο οποίο να επισυνάψετε την απόδειξη κατάθεσης και να αναγράφετε το όνομά σας.

Για όσους εγγράφονται ως φοιτητές Α ή Β κύκλου σπουδών θα πρέπει μαζί με την απόδειξη κατάθεσης στην τράπεζα να στέλνουν και αντίγραφο ενεργής ακαδημαϊκής ταυτότητας για το Ακ. Έτους 2021-2022 ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να επιβεβαιώνει τη φοιτητική τους ιδιότητα.

Β. συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής στον παρακάτω σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSCMMx4Ap-JNNZQ1tmAsMVHyaicG1I-LbHG1lO-L54Zx1s9g/viewform?usp=sf_link

Είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε όλα τα βήματα για την επιτυχημένη εγγραφή σας στο συνέδριο.

Παρατηρήσεις

  1. Για κάθε εργασία που έχει γίνει αποδεκτή για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα του συνεδρίου θα πρέπει τουλάχιστον ο συγγραφέας που θα την παρουσιάσει να εγγραφεί μέχρι 20 Οκτωβρίου 2021.
  2. Ο κάθε συγγραφέας ανεξάρτητα του αριθμού των εργασιών που παρουσιάζει -με βάση τις σχετικές οδηγίες του συνεδρίου- κάνει μόνο μία εγγραφή.
  3. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης εγγραφής και επιστροφής των χρημάτων.