Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το συνέδριο επικοινωνήστε στο

synedrio2021enephet@gmail.com