Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα σχετικά με τις υποβολές επικοινωνήστε στο ilias.boikos@gmail.com

Για άλλα ζητήματα σχετικά με το συνέδριο επικοινωνήστε στο

synedrio2021enephet@gmail.com