Συμβουλευτική επιτροπή του 12ου Συνεδρίου

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΝ.Ε.Φ.Ε.Τ. 2019-21

Άννα Σπύρτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Πρόεδρος)

Δημήτριος Σταύρου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης (Αντιπρόεδρος)

Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  (Γεν. Γραμματέας) 

Κωνσταντίνα Στεφανίδου, ΕΔΙΠ, ΕΚΠΑ (Ειδ. Γραμματέας)

Λεμονιά Αντώνογλου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Επιστημονικός Συνεργάτης Κολλεγίου Ανατόλια (Ταμίας)

Μέλη

Σπυρίδων Κόλλας, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΠΑ

Ιωάννης Λεύκος, ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Αναστάσιος Μολοχίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ

Ιωάννης Σταράκης, ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ