Διαδραστική έκθεση “Planets In Your Hand”

Η διαδραστική έκθεση “Planets In Your Hand” καλεί όλους τους συνέδρους να αγγίξουν τους πλανήτες και να ταξιδέψουν νοητά στο Ηλιακό μας Σύστημα. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τα χαρακτηριστικά των πλανητικών επιφανειών, καθώς επίσης και με τις ατμοσφαιρικές και γεωλογικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτές, τη θερμοκρασία και τον άνεμο. Μέσα από την έκθεση αυτή δίνεται η δυνατότητα ακόμη και σε άτομα με περιορισμένη όραση, να μάθουν και να αντιληφθούν τις ιδιαιτερότητες του κάθε πλανήτη.

Η διαδραστική έκθεση “Planets In Your Hand” έχει βραβευτεί για την καινοτόμο ιδέα της αναπαράστασης πλανητικών επιφανειών. Απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες και αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για την παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχουν οι πλανήτες του Ηλιακού μας Συστήματος. Είναι ειδικά σχεδιασμένη, ώστε ο επισκέπτης να αγγίζει τις επιφάνειες και να νιώθει τη διαφορά της θερμοκρασίας, την ύπαρξη ανέμου, το ανάγλυφο των επιφανειών,  αλλά και να αντιληφθεί τις διαφορές στον φωτισμό στο χρώμα και στη μορφολογία του κάθε πλανήτη.

Κοσμάς Γαζέας, Τμήμα Φυσικής

kgaze@phys.uoa.gr

Επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος:
http://www.planetsinyourhand.phys.uoa.gr/