Κατεβάστε το

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

  1. Αναρτημένες Ανακοινώσεις: Για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση θα υπάρξει χρόνος παρουσίασης 5 λεπτών στο χώρο που θα είναι αναρτημένες οι αφίσες. Μετά το πέρας των παρουσιάσεων θα υπάρξει 10 λεπτά χρόνος για κατ ιδίαν ερωτήσεις στους συγγραφείς των αναρτημένων ανακοινώσεων.
  2. Προφορικές Ανακοινώσεις: Για κάθε προφορική ανακοίνωση θα υπάρξουν 15 λεπτά παρουσίασης και 5 λεπτά για ερωτήσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

  1. Αναρτημένες Ανακοινώσεις: Για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση θα υπάρξει χρόνος παρουσίασης 5 λεπτών με διαμοιρασμό του αρχείου της αφίσας. Τα αρχεία αυτά θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. Μετά το πέρας των παρουσιάσεων θα υπάρξει 10 λεπτά χρόνος για κατ ιδίαν ερωτήσεις στους συγγραφείς των ηλεκτρονικών αφισών. Παρακαλούνται οι συγγραφείς που θα παρουσιάσουν εξ αποστάσεως να αποστείλουν τα αρχεία αυτά στην ηλεκτρονική διέυθυνση ilias.boikos [at] gmail.com
  2. Προφορικές Ανακοινώσεις: Για κάθε προφορική ανακοίνωση θα υπάρξουν 15 λεπτά παρουσίασης με διαμοιρασμό του αρχείου της παρουσίασης και 5 λεπτά για ερωτήσεις.