Έναρξη υποβολής εργασιών | 5 Φεβρουαρίου 2021

Λήξη υποβολής εργασιών | 15 Μάη 2021 παράταση έως 20 Ιουνίου 2021

Ενημέρωση Συγγραφέων για το αποτέλεσμα της κρίσης | 30 Ιουνίου 2021

Έναρξη Εγγραφών | 30 Ιουνίου 2021

Υποβολή αναθεωρημένων εργασιών | 30 Ιουλίου 2021

Διεξαγωγή Συνεδρίου | 19 – 21 Νοεμβρίου 2021