6Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, Α) Σας υπενθυμίζουμε ότι για κάθε αποδεκτή εργασία, θα πρέπει τουλάχιστον ο/η συγγραφέας που θα την παρουσιάσει (πρώτος συγγραφέας) να εγγραφεί στο συνέδριο καταθέτοντας την συνδρομή, …