6Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, Α) Σας υπενθυμίζουμε ότι για κάθε αποδεκτή εργασία, θα πρέπει τουλάχιστον ο/η συγγραφέας που θα την παρουσιάσει (πρώτος συγγραφέας) να εγγραφεί στο συνέδριο καταθέτοντας την συνδρομή, …

2η Ανακοίνωση

12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΦΕΤ Ο ρόλος της Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες στην κοινωνία του 21ου αιώνα Σκοπός του 12ου Συνεδρίου της ΕΝΕΦΕΤ είναι η αποτύπωση των εξελίξεων στην έρευνα της διδακτικής …

1η Ανακοίνωση

12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Ο Ρόλος της Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες στην κοινωνία του 21ου αιώνα» Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την εκπαίδευση …