ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – Δηλώσεις συμμετοχής σε Συνεδρίες

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, Παρακαλούμε πολύ να δηλώσετε στον παρακάτω σύνδεσμο τις συνεδρίες στις οποίες πρόκειται να παρακολουθήσετε, ώστε να έχουμε όσο γίνεται πληρέστερη εικόνα των ατόμων που θα βρίσκονται …